Óbudai zsinagóga

Óbudán már a XIV. században éltek zsidók, az elsõ hiteles okmány 1349-ben jelzi ottlétüket. A XVIII. században Zichy gróf védelme alatt állottak és miután az elõírt védelmi pénzt megfizették, a hatóság nem zaklatta õket. A Zichy grófok nagy kiváltságokat adtak. Megengedték, hogy saját istentiszteletet tartsanak, hogy belügyeikben saját bíróságuk ítélkezzék, hogy ingatlanokat szerezzenek, kóser bort és húst mérjenek.

A zsidóbírót, kit a Zichyek engedélyével maguk a zsidók választottak, nagy tiszteletben részesítették. A bíró mindig egy nagy díszes pálcát tartott a kezében s ha az utcán ment, a hitközségi szolga elõtte járt. A zsidók mint bérlõk, szétszórtan laktak a városban. 1737-ben 43 család (198 lélek) lakott itt. Ekkor szereztek temetõtelket és építették az elsõ zsinagógát. 1770-ben alapították a Chevra Kadisát, 1784-ben nyílt meg a nyilvános népiskola, az elsõ világi zsidó iskola Magyarországon. 1787-ben már 320 zsidó család lakta Óbudát. Üzemek, manufaktúrák alakulnak. Az egyik ilyen kékfestõ manufaktúrát 1784-ben Goldberg Ferenc aranymûves alapította. Családja érdekes: õse a spanyol-zsidó Perez a XVIII. század elején települt le Óbudán, a fia Goldberg Sámuel pedig a magyar ipar egyik úttörõje, a Goldberger mûvek megalapítója volt. Az óbudai ma már nem önálló hitközség, a hívek a Budai Körzethez tartoznak, nincs mûködõ templom, az egykori zsidó létesítményeket egy kivételével a többi óbudai házzal együtt lebontották.

 

Egykori óbudai zsinagóga (Lajos utca 163.). (A Lajos utcát régen Zsidó utcának is hívták.) A zsinagóga elõdje 1767-69 között épült, Nepauer Máté tervei alapján. A kedvezõtlen talajviszonyok miatt falai megrepedeztek, ezért újjáépítették. A falak nagy része megmaradt. (1947-ben megállapították, hogy az alapfalak római épületmaradványokon állnak.) Új déli homlokzatot, oszlopos elõcsarnokot és tetõszerkezetet építettek. Ekkor alakult ki a templom ma is látható végleges képe, amely valamennyi Budapestet bemutató leírásban, képen szerepel, a XIX. századtól napjainkig. A Landherr András tervei alapján átépített templomot 1821-ben avatták fel. A klasszicista stílusú homlokzat dísze a hat korinthoszi oszloppal alátámasztott, timpanonos záródású nyitott portikusz.

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala