Vallás

Hetiszakasz /Kórah/

Kórah

„Fellázadt Kórah… Lévi törzséből, valamint Dátán és Avirám… Rubén fiai közül, …kétszázötven személy Izrael fiaiból, a közösség vezetői, a gyülekezet előkelői, neves emberek, egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és azt mondták nekik: Elég volt belőletek! Hiszen az egész gyülekezet szent, és közöttük van az Örökkévaló! Miért emelkedtek akkor a gyülekezet fölé?” (Mózes IV. könyve, 16. fejezet 1-3. vers).

Bővebben...

 

Hetiszakasz /Slach lecha/

SLÁH-LEKHÁ

 

„Így szólt az Örökkévaló Mózeshez: Küldj férfiakat, hogy kikémleljék Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak adok, minden ősi törzséből egy-egy férfiút küldjetek” (Mózes IV. könyve, 13. fejezet 2-3. vers). Soros heti szakaszunk a bibliai kémek (valójában hírszerzők) történetét jól ismert tartalmazza. A hírszerzők teljesítették feladatukat, ám végül mégis — egyes elkeserítő hírek hallatán — lázadást tört ki, a nép zúgolódni kezdett, s ezért, büntetésül nem juthattak be azonnal az ígéret földjére, hanem további negyven esztendőn keresztül vándorolniuk kellett a sivatagban, amíg egy új, a honfoglalásra alkalmasabb nemzedék nő fel közöttük. Sőt, maga Mózes sem juthatott el álmai országába.

Bővebben...

 

Hetiszakasz /B'midbar/

B'MIDBÁR

Mózes IV. könyvét kezdjük olvasni ezen a héten. Ezt a Tóra-könyvet a hagyomány vagy a fent említett kezdõszóról, vagy tartalmi elnevezéssel a Népszámlálás könyvének nevezi. Könyvünk ugyanis egy népszámlálással kezdõdik: "Vegyétek számba Izrael fiainak egész gyülekezetét" (Mózes IV. könyve, 1. fejezet 2. vers). Ugyanakkor tudjuk, hogy a Szentírás olykor rossz néven veszi, sõt Isten súlyos büntetéssel sújtja a nép számba vételét. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Dávid király hajt végre egy ilyen népszámlálást, büntetésül járvány pusztít Izrael-szerte (vö. Sámuel II. könyve, 24. fejezet 9-15. vers.) A vallásos zsidók mindmáig irtóznak attól, hogy megszámolják õket. Ha például arra kíváncsiak, összejött-e már a közös imához elõírt tíz férfi, nem az embereket számlálják meg, hanem egy 10 szóból álló, áldást kifejezõ bibliai verset idéznek, s ha a végére jutnak, együtt van a "minjen", a meghatározott szám...

Bővebben...

 

Hetiszakasz /Tazria/

Míg az elõzõ heti szakasz az étkezési törvényeket tartalmazta, ebben a szakaszban a tórai (Mózes által elrendelt), úgynevezett tisztasági törvények kerülnek sorra, elsõként a családi élet tisztaságára vonatkozó elõírások.

Bővebben...

 
WEBSHOP
Kabbala