Hetiszakasz /Toldot/

„Ez Izsáknak, Ábrahám fiának története, Ábrahám nemzette Izsákot. Rási felveti, miért említi kétszer is Ábrahám apaságát, a válasz, nehogy rosszakarók megkérdőjelezzék azt, mondván, hogy Sára Avimelekh fogságában fogant. Hozzáteszi, az Örökkévaló is megtette a magáét ennek érdekében, Izsák arca nagyon hasonlított Ábrahámra.


Összevetve az ősapák történetét, feltűnő, milyen kevés szó esik Izsákról. Ábrahám tetteit három hetiszakasz örökíti meg, Jákobét hét, Izsákét egy is alig.
Aligha véletlen, a modern pszichológia áldozatként könyvelné el, aki mindent szolgaian az apjáról másolt, önálló kezdeményezések nem jellemezték, háborút nem viselt, kerülte a konfliktusokat. Hasonló nehézségekkel kellett szembenéznie, mint Ábrahámnak, az éhínség elől ő is Gerárba menekült, Rivkát ugyanúgy nővérének nevezte, szerencséjére az asszonyt ez esetben nem vitték el a király emberei. Viszályba keveredett ugyan Avimelekhel a vagyon és a kutak miatt, de nyílt összetűzés nem tört ki, Izsák inkább visszahúzódott.
Három kutat végül sikerült megmentenie, amelyeknek neveket is adott. Ez a három kút a prágai Lőw rabbi, Maharal kabbalista értelmezése szerint a zsidóság három legfontosabb isteni adományát jelképezi, Izrael országát, a Tórát és az eljövendő világ ígéretét.
Izsák története abban is hasonlított apjához, hogy feleségéhez szintén nehezen jött a gyermekáldás, hosszú évtizednyi várakozás és fohászkodás után lett várandós ikreivel. A fiúk tusakodtak Rivka méhében, ezért keservesen panaszkodott. Ekkor az Örökkévaló – egyes egyedüli nőként a Tórában – közvetlenül szólt hozzá, megígérte, hogy fiai nagy népek ősei lesznek. Érdekes, Ábrahámhoz és Jákobhoz több alkalommal szólt a Teremtő, Izsákhoz kétszer, de a többi ősanyához egyszer sem. Rasi, aki nem jó véleménnyel volt Rivkáról – gonosz szülők gyermeke, gonosz a testvére is, gonosz nép közt élt, és nem tanult belőle – meg is jegyzi, hogy küldött által szólhatott hozzá.
Megszülettek az ikrek, először Ézsau, majd a sarkába kapaszkodva Jákob. A hagyomány szerint Jákob fogant meg először, Rási nagyon képletes midrást idéz: ha egy szűk nyílású csőbe két követ helyeznek, elsőként az pottyan ki, amelyet utóbb raktak be. Így az elsőszülöttség már ekkor kérdéseket vetett fel.
Ahogy felcseperedtek, Ézsau vadász lett, mezőn járó ember, Jákob pedig jámbor sátorlakó.
Jellemző, bölcseink mennyire megvetették a vadászatot, a szenvedélyből fakadó öldöklést, ahogy Rási is léha semmirekellőnek nevezte Ézsaut, Izsák viszont őt szerette jobban, ahogy a tekintélytisztelő, gyenge emberek a lelkük mélyén csodálják a nyers erőszakot.
Jákob viszont Rivka szívét nyerte el.
Egyik nap Ézsau fáradtan és éhesen jött haza a vadászatról, Jákob éppen vörös ételt főzött, amiből enni kért. A fiatalabb testvér elérkezettnek látta az időt, hogy megszerezze az elsőszülöttség jogát, az ételért megvásárolta, amit a másik amúgy is megvetett.
A hagyomány szerint Ézsau az öléstől fáradtan jött haza, nemcsak állatokat, de embert is ölt, nevezetesen Nimródot. A vadászatairól elhíresült Nimród nem nézte jó szemmel, hogy más is pusztítja a vadakat, egyre nagyobb feszültség támadt közöttük, a végén megmérkőztek a területekért. A Midrás szerint Nimród örökölte az első ember bőrruháját, amellyel a Teremtő ruházta fel, ez varázserővel bírt, ember, állat azt az illatot érezte belőle, amilyet szeretett, ezért a vadak vesztükre előjöttek, mindamellett viselőjének fizikai erejét is fokozta.   
Ézsau kikövetelte, hogy Nimród a ruha nélkül harcoljon, így veszített, ellenfele pedig megszerezte az öltözéket is. Más magyarázat szerint Ádám ruhája Ábrahám öröksége lett, valójában ez volt a főpap ruhájának az őse, ebben mutatták be az áldozatot az Örökkévalónak, az elsőszülöttség jogán, azért is szerezte meg ezt a jogot Jákob, mert testvére embert ölt, márpedig gyilkos nem végezheti el az áldozatot.
A vörös étel is terítékre került bölcseink kommentárjaiban, a hagyomány szerint ugyanazon a napon halt meg Ábrahám és Nimród, a két ellenfél. Jákob a gyászban készített lencsét, mert az hagyományos gyászétel volt, mint később a tojás, kerek, elgurul, ahogy a bánat is, továbbá nem beszél, ahogy a friss gyászolóval sem kell beszélni addig, amíg meg nem nyugodott.   Az étel színe, a vörös is jelentőséggel bír, Ézsau már születésekor is vörös volt, ahogy az elhíresült eledel is, „adom” a vörös „Edom”-ra, Rómára utal, ahogy a zsidóság gyűlölt ellensége, a Szentélyt elpusztító nép Ézsautól származott.
Jákob megszerezte ugyan az elsőszülöttség jogát, ám az apai áldást is el kellett nyernie. Amikor Izsák megvakult, elgyengült, nagyobbik fiát hívta, neki szánta az ősatyák folytonosságát jelentő áldást. Rivka azonban tudta, hogy nem kerülne méltó személyhez ez a jelentős örökség, ezért másik fia segítségére sietett. Ahogy Izsák nem volt erős karakter, úgy Rivka éppen ellenkezőleg, azonnal tudta, mit tegyen, akkor is, amikor Eliezer rátalált, akkor is, amikor meg kellett szerezni az apai áldást, majd később is, amikor Jákobnak segített elmenekülni a haragos testvér elől.  
Az áldást fondorlattal szerezték meg, amíg Ézsau vadászni ment, hogy apja kedvenc ételét elkészítse, Rivka fiatal kecskékből főzött a férje szájíze szerint, majd bőrüket Jákob kezére csavarta, hogy a másik szőrös kezét imitálja.
Bölcseink szerint Izsák sejtette, hogy másként történnek az események, mert amikor Jákob belépett az étellel, gyanút fogott, megtapogatta fia kezét, és kitört belőle, a hang Jákobé, a kéz Ézsaué.  Lehet, hogy pontosan tudta, másik fiát áldja meg, de ezúttal sem szállt szembe az erősebb akarattal.      
Ézsau végtelenül elkeseredett és felháborodott, amikor kiderült, hogy számára már nem igazán maradt áldást, el is határozta, apja halála után öccse életére tör. Rivka rendkívüli bölcsességgel oldotta meg ezt az ügyet, Izsáknak azt mondta, nem szeretné, hogy Jákob is kánaáni asszonyt vegyen, hiszen ismert, hogy Ézsau bálványimádó feleségei megkeserítették a szülők életét, ezért elküldte apja házába, Cháránba, hogy onnan hozzon feleséget.
Jákob útra kelt, nem szolgákkal, nem megrakott tevékkel, hanem egyedül, egy szál ruhában, hogy új életet kezdjen anyja családjában.

 

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala