Szabad-e a zsidóknak elektromos berendezéseket használni szombaton?

(Az Európai Konzervatív Rabbi-konferencia döntése)

 
A tiltás bibliai (tórai) alapja:
 
„Egybegyűjtötte Mózes Izrael fiainak egész gyülekezetét, és így szólt hozzájuk: Ezek azok a dolgok, 
amelyeket az Örökkévaló megparancsolt, hogy megtegyétek azokat. Hat napon át végezd munkádat, 
ám a hetedik nap szent legyen számotokra, szombatok szombatja az Örökkévaló számára, mind, 
aki munkát végezz ekkor, haljon meg. Ne gyújtsatok tüzet lakhelyeiteken, szombat napján.” 
(Mózes II. könyve, 35. fejezet 1-3. vers)
 

Ábrahám Ibn Ezra (1086—1164) bibliatudós magyarázata szerint:

„Az isteni parancsolathoz fűződő elkötelezettséged miatt ügyelj, hogy semmiféle munkát ne végezz szombaton.”

 
Az európai konzervatív rabbi-konferencia döntéséről:
 

A konzervatív zsidóság véleménye bonyolultabb annál, mintsem egyszerűen csak a tradíciók és a modern világ összeegyeztetését célozná meg. Az ortodox irányzatú rabbik úgy vélik, hogy az elektromosság tűz, és ezért tiltják az elektromos eszközök használatát szombaton. A konzervatív irányzat tagjainak jó része azonban azt állítja, hogy az elektromosság a zsidó jog és tudomány szerint nem tűz, így használatával nem sértenek meg semmiféle tórai törvényt. Éppen ezért a konzervatív irányzatú európai rabbi-konferencia elfogadta azt a lehetőséget, hogy a hívek számára megengedhető legyen az elektromos eszközök használata. Ebben az esetben olyan készülékekre gondolnak, mint amilyen a telefon vagy a lakásban a világítótestek. Meg kell azonban jegyezni, hogy a főzés és más hasonló tevékenységek (mosás, borotválkozás stb.) továbbra is tiltottak maradnak. (A lényeg az, ahogyan Ibn Ezra is értelmezi, hogy a tűzgyújtás azért tilalmas, mert munkavégzéssel párosulhat.)

 

Forrás: Éc Hájim Humas

Lásd még: www.uscj.org