ujelet_pici.JPG (4997 bytes)

H. H. DONIN
Zsidónak lenni (24.)

Az adakozás törvényei

A cedáká ami szó szerint "tisztességet" jelent, de általában az adakozás megnevezésére használják - Ábrahám ősatyánk leszármazottainak jellemzője, mert írva van: "Mert megismertem őt azért, hogy ő parancsolja meg fiainak és háza népének... cselekedjenek igazságot (cedáká) és jogot..." (Mózes 18:19.) Az adakozás több mint az áldozat, mert az is írva van: "Az igazságnak és igaz ítéletnek gyakorlását inkább szereti az Örökkévaló az áldozatnál." (Példabeszédek 21:3) Izrael számára csak a cedáká gyakorlása hozhat megváltást, mert le van írva az is: "Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által." (Ezsaiás 1:27) Bibliai előírás adományt adni a szegénynek, hiszen az is le van írva: "Ha lesz közötted szűkölködő, testvéreid egyike... meg kell nyitnod kezedet számára..." (Mózes 15:7-8), és... támogasd őt. akár jövevény, akár zsellér, hogy élhessen melletted..." (3Mózes 25:35) Ha valaki egy szegény embert kéregetni lát, de elfordítja a fejét, áthágja a... "ne keményítsd meg szívedet, és ne zárd be kezedet szűkölködő testvéred elől..." bibliai parancsolatát (Mózes 15:7).

A keresztény szegényének ugyanúgy ételt és ruhát kell adnia, mint Izrael szegényeinek.

Mindenkinek lehetőségeihez képest kell cedákát adnia. Még a szegénynek is adnia kell - aki maga is rászorul a cedákára, vagy állami segélyből él -, ha csak kicsit is. Ez a kicsi nagyobb a nagynál, amit egy gazdag adott. De ha a szegénynek magának sem elég, amije van, nem kell adnia, mert az önfenntartás fontosabb, mint mások fenntartása.

Mekkora cedákát adjon az ember? A közepes adomány az évi jövedelem egytizede. Napjainkban sok helyütt levonják az adót a fizetésből, ezért a nettó jövedelemmel kel számolnunk.

Aki könyörületes, aziránt mások is könyörületesek, hiszen le van írva: "Az Örökkévaló... adjon neked irgalmat, és könyörüljön rajtad, és sokasítson meg téged..." (5Mózes 13:18.) Aki adományt ad apjának és anyjának, ha azoknak szükségük van erre a segítségre, az szintén a cedáká micváját teljesíti. A házunkban élő szegények segítése példát mutathat a városnak; városunk szegényeinek segítése példát mutathat egy másik városnak, a Szentföld szegényeinek segítése pedig példát mutathat a diaszpórának.

Tilos üres kézzel elfordulni a szegénytől, ha csak egy pár fillért is tudunk neki adni. Akinek valóban nincs semmije, legalább néhány vigasztaló szót mondjon a szegénynek.

A cedákát jó szívvel és együttérzéssel kell adni. Aki gorombán ad, bosszús képpel, az maga csökkenti adományának értékét, még ha hatalmas összeget adott is, és megsérti a Tóra parancsolatát: "... és ne legyen irigy a szíved, mikor adsz neki..." (5Mózes 15:10.) Tilos a szegénynek dühösen szemrehányást tenni, vagy akár csak emelt hangon szólni hozzá, mert szíve már amúgy is megtört, lelke nyomorék. "Jaj annak. aki megalázza a szegényt!" Az adakozásnak nyolc fokozata van: A nyolcadik és legalacsonyabb fokozat, ha kelletlenül adakozunk. A hetedik fokozat, ha a kelleténél kevesebbet adunk, de legalább jó szívvel.

(Folytatjuk) Göncöl Kiadó

Kapható: Biblical World Gallery

MEGRENDELÉS postai úton