ujelet_pici.JPG (4997 bytes)

H. H. DONIN
Zsidónak lenni (23.)

A jótékonyság törvényei

A jótékonyság - cheszed - fogalma felöleli a szívélyesség minden formáját, amit csak az ember tanúsíthat, ha másokkal kapcsolatos dologban fáradozik. Nem megtenni "mindazokat a szolgálatokat, amelyeket egy ember a másiknak megtehet anélkül, hogy magának szenvedést okozna, Szodoma bűnével ér fel. De még, ha mások szolgálata kényelmetlenséggel járna, vagy érdekeinket sértené is, az Írások és talmudi művek minden lapjukon megparancsolják, hogy gyakoroljunk emberiességet, és mutassunk szeretetet embertársaink iránt." A Tóra arra tanít: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" (3Mózes 19: 18.) Ezért az embernek úgy kell dicsérnie a másik erényeit, mint a sajátjait, és úgy kell gondoskodnia barátjának holmijáról, mint a sajátjáról. A fenti bibliai szakasz magyarázatául mondta Hillél: "Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd másnak!" Vallási kötelesség (micvá) otthonunkban ágynál, asztalnál vendégül látni a rászorulót.

Vallási kötelesség (micvá) meglátogatni a beteget. A barátoknak és rokonoknak, akik rendszeresen szoktak vele találkozni, rögtön meg kell látogatniuk, amint megtudják, hogy beteg. A többiek várjanak legalább három napot.

Vallási kötelesség (micvá) meglátogatni a gyászolót, és vigasztalni bánatában.

Nagy micvá az árva, vagy nagyon szegény eladó lányokat segélyezni, hogy férjhez tudjanak menni.

Micvá személyesen visszavinni a talált tárgyat jogos tulajdonosának, mert írva van: "vissza kell vinned..." (5Mózes 22:1).

Mindenki köteles védelmezni más pénzét, vagy tulajdonát elvesztéstől, tönkremenéstől, vagy egyéb kártól. Ez a talált tárgy visszaszolgáltatására vonatkozó bibliai parancs hatálya alá esik.

Aki látja, hogy szomszédjának élete veszélyben forog, és segíteni tud, vagy segítségül tud hívni másokat, köteles mindent megtenni ennek érdekében, még ha később megadja is az árát. Aki tétlenkedik, áthágta a Biblia előírását: "ne maradj tétlen felebarátod vérénél" (3Mózes 19:16).

Hasonló módon, aki tudomást szerez a más ártalmára szőtt tervről, de továbbra is saját ügyeivel törődik, anélkül, hogy bármit tenne a veszély elhárítása érdekében, áthágja a Biblia előírását: "...ne maradj tétlen felebarátod vérénél!" Rabbi Josuá azt mondta: "A gonosz tekintet (a féltékenység), a rosszra való hajlam (a bujaság) és az embergyűlölet idegen az embertől. Mi az embergyűlölet? Ha valaki azt mondja: Szeretem a bölcseket, de gyűlölöm a tanítványokat, szeretem a tanítványokat, de gyűlölöm a köznépet."

(Folytatjuk) Göncöl Kiadó

Kapható: Biblical World Gallery

MEGRENDELÉS postai úton