Teitelbaum és a kis Kossuth

Sátoraljaújhelyen élt Teitelbaum Mózes. az újhelyi csodarabbi (1759-1841), akinek imakönyveit a mai napig minden évben kiadják. Sírhelye nemzetközi zarándokhely.
A rabbi Galíciából került erre a vidékre. A chászidizmus megalapítója volt. Ennek az irányzatnak a célja a jámborság, a nem módos, egyszerű emberekhez is eljuttatni az imádkozás, tanulás lehetőségét. A chászid mozgalom követői szigorúan megtartották a vallási szabályokat, tanulmányozták a Tórát, de ugyanakkor dallal, tánccal, a szeszes italt sem megvetve ülték meg az ünnepeiket, ha arra sor került. "Jeremiás próféta lelke lakozik benne" - mondták róla kortársai. Messze, a város határain túl is ismertek voltak prédikációi.
Szigorúsága, rendszeretete, látnoki képességei és kétségtelenül meglévő nagy műveltsége messze kora átlagos rabbijai fölé emelték. Kossuth Lajos, amikor 9 éves volt, megbetegedett, és szülei elvitték a nagy tiszteletben álló rabbihoz, hogy gyógyítsa ki fiúkat a betegségből.
A rabbi meggyógyította a gyermeket és megjósolta: " ebből a fiúcskából nagy ember lesz."

                                                                                                                                                    Pauleczki Margit