A Talmud magyarul Az itt olvasható tanulmányok és hiteles szövegfordítások Molnár Ernő: A valódi Talmud című kötetből valók. Utolsó kiadása nemrég jelent meg a Makkabi Kiadónál, amelynek boltjaiban a teljes könyv megvásárolható. 2009

TALMUD

····· e l e j e ··· e l ő z ő   o l d a l      ·     k ö v e t k e z ő  o l d a l ··· v é g e ·····

 

Bibliai galéria: VII. Wesselényi u. 13. T: 06-1-784-1047.

Az Internetes megjelenés a MAZSÖK támogatásának köszönhető.