A kiskunhalasi zsinagóga

kkhalas.jpg (21549 bytes)Az alföldi városban egyedülálló zsidó jellegű látnivaló van: hazánkban egyedül itt maradt meg épen és használatban hitközségi létesítmény-együttes. A jó állapotú, a hitközség önerejéből renovált zsinagóga mellett téli templomot, rabbilakást, hitközségi székházat, iskolát és vágodát találunk. Egyedül a rituális fürdőt bontották te.
A hitközség a XIX. század elején alakult, az első anyakönyvi bejegyzések 1800-ban íródtak. Jelenlegi tagjai híven őrzik elődeik hagyományait és hagyatékát. Érdeklődni lehet Reinhold Sándor elnöknél.

Hitközségi épületegyüttes (Petőfi u. l.). A zsinagóga utcára néző keleti homlokzatának frízében magyar nyelvű felirat: “Egyedül Istennel". A kertbe lépve feltárulkozik az egyszerűségében is szép, klasszicista romantikus épület. Bejárati homlokzata a kert felől, a nyugati oldalon van. Négypilléres, fejezetes nyitott előcsarnoka felett kettős párkányzat (amely az egész épületen körbe megy), e felett timpanon. A homlokzaton héber felirat: "Ez az örökkévaló kapuja". Érdekesség, hogy a betűk kiemelésével megadták az építés idejét: (1)861 (A héber betűknek számértékük is van).

A földszinti templomtérbe vezető középső kapu mellett mártírtáblák emlékeztetnek a közösség elpusztított tagjaira. A két oldalsó ajtón keresztül az emeleti női karzatra lehet felmenni.

A zsinagóga hagyományos berendezése szép, gondozott. A tóraolvasó-emelvény a helyiség közepén van, szép faragott korlát övezi, négy sarkán magas, fehér oszlopokkal.
A tóraszekrény két oldalán oszlop-párok, felette körablak. A fal baldachint utánzó festése fogja egységbe a főfal díszeit.
A női karzat U alakban fogja körül a teret, magas rácsos mellvédje megfelel az ortodox előírásoknak.
A téli imatermet és a volt rabbilakást ma is használja a hitközség, az egykori iskolában zeneiskola működik.

A temető is szépen gondozott, körülkerített, megfelelően őrzött.