A Makkabi kiadó könyvei

Zsoltárok

Zsoltárok

 

 

A bibliai Zsoltárok könyve az ókori költészet egyik gyöngyszeme, ám

irodalmi értékén túl mintegy három évezreden át számos nemzedék merített

belőle hitet, reményt és vigasztalást, amire manapság ismét nagy szükségünk van.

A zsoltárok szerzői, Dávid király, a jeruzsálemi Szentély zenészei és mások őszintén

vallanak érzelmeikről, megpróbáltatásaikról, fájdalmaikról és főként töretlen hitükről,

kérve az egyetlen Örökkévaló Isten meghallgatását, segítségét.

Kétnyelvű /héber-magyar/ zsoltáros könyvet eddig csak a mártírhalált halt várpalotai

főrabbi, Singer Leó jelentetett meg az 1920-as években, illetve eddig csak az általunk

kiadott /de mintegy száz esztendővel ezelőtt átültetett / Teljes kétnyelvű Bibliában volt

olvasható. Ezért különösen indokoltnak éreztük az új magyar fordítás elkészítését és kiadását.

Bízunk benne, hogy a mai hazai olvasó megtalálja e könyvben a mindannyiunk számára oly

fontos vigaszt, reményt, lelki erőt és felüdülést.

Raj Tamás

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincellér Béla: Sötét árny Magyarhon felett

 

Ismertetés a magyar történelem legsötétebb korszakából.

1200Ft

 

Raj Tamás: Amit tudni kell a zsidóságról

A zsidó vallás szokásai, bibliai történetek sok képpel nem csak gyerekeknek.

3600Ft

 

Talmud

Bővebben...

 

David Kossoff: Kisváros az egész világ

Kedves, vidám anekdoták egy kisvárosi közösség és a rabbi életéről.

1200ft

 

Friedman Dénes A zsidó történelem és irodalom kis tükre

 

E kitűnő könyv szerzője, Dr Friedman Dénes, a mártírhalált halt újpesti főrabbi /1903-1944/. A könyv átfogó képet ad a zsidság történelméről.

2400Ft

 

Hahn István: A zsidó nép története

A zsidóság története dióhéjban az egyetemi tanár rabbi tollából.

1800Ft

 

 

Dr Végházi István: Tanulságos mesék és példázatok

Zsidó mesék és példázatok minden korosztály számára.

2990Ft

 

Kósa Klára: Szimbolumok és ajándékok

 

Kósa Klára keramikus életművét tartalmazza ez az igényes, szép könyv.

6000Ft

 

Raj Tamás: Hol lakik Isten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raj Tamás újabb bibliamagyarázatai olvashatóak e könyvben.

2990Ft

 

Meir Lau: A zsidó élet törvényei

Az izraeli askenázi főrabbi címszavak szerinti ismertetése a zsidó vallásról

12 000Ft

 

Olty Márta: Az állatok nyomorúsága

 

Mindenki tudja, hogy a Biblia elbeszélése szerint az első emberpár Istentől egyetlen tilalomban részesült, nevezetesen hogy ne egyenek az Éden-kert közepén elhelyezett fa, az erkölcsi tudás („a jó és rossz tudása”) fájának gyümölcséből. Az már kevésbé ismert, vagy legalábbis nem szokás figyelembe venni azt, hogy a Mindenható három pozitív törvényt is előírt számukra, amelyek a hívő ember szemében mindmáig kötelező érvényűek. Isten ugyanis, közvetlenül az ember teremtése után, megáldotta őt, majd így szólt hozzá: „Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek meg a földet, és hódítsátok meg azt. S uralkodjatok a tenger halállományán, az ég madarán és mindenféle állaton, amely a földön mozog” (Mózes I. könyve, 1. fejezet 28. vers).

Bővebben...

 

Zsoltárok könyve

 

A bibliai Zsoltárok könyve az ókori költészet egyik gyöngyszeme, ám irodalmi értékén túl mintegy három évezreden át számos nemzedék merített belőle hitet, reményt és vigasztalást, amire manapság ismét nagy szükségünk van. A zsoltárok szerzői, Dávid király, a jeruzsálemi Szentély zenészei és mások őszintén vallanak érzelmeikről, megpróbáltatásaikról, fájdalmaikról és főként töretlen hitükről, kérve az egyetlen Örökkévaló Isten meghallgatását, segítségét. Kétnyelvű (héber-magyar) zsoltáros könyvet eddig csak a mártírhalált halt várpalotai főrabbi, Singer Leó jelentetett meg az 1920-as években, illetve eddig csak az általunk kiadott (de mintegy száz esztendővel ezelőtt átültetett) Teljes kétnyelvű Bibliában volt olvasható. Ezért különösen indokoltnak éreztük az új magyar fordítás elkészítését és kiadását. Bízunk benne, hogy a mai hazai olvasó megtalálja e könyvben a mindannyiunk számára oly fontos vigaszt, reményt, lelki erőt és felüdülést. - Raj Tamás

 

Edward Hoffman: A ragyogó fény útja

Ez a könyv világszerte nagy sikert aratott, mert szekszerûen és közérthetõ módon ismerteti a kabbala titkait, sok évszázados történetét a legmodernebb lélektan segítségével. "A ragyogó fény útja" klasszikus, s egyben idõszerû könyv, amely elénk tárja a kabbalista gondolkodás és a világlátás történetét, részletesen szól a meditációról, az eksztázis felébresztésérõl, az álom és a zene kapcsolatáról, a szexualitásról, a képzeleten túli dimenziókról, élet és halál összefüggésérõl. Részletesen szól a jövõbelátó tapasztalatról és a belsõ béke megtalálásáról.

 

Héber-Magyar teljes Biblia

Két kötetben, aranyozott műbőr keménykötésben, biblia papíron. A fordítás párhuzamosan követi a héber eredetit.

 
WEBSHOP

judaica.hu

 

Kabbala