Kérdése van? - kattintson ide
Oldal: 3 Előző Következő Első Utolsó Összesen: 218
Kérdés:

Tisztelt Forabbi!
A kérdésem a következo lenne:1.A zsidó vallásban van-e olyan ima,amely az Ábrahámnak adott 12 ígéretrol szól?Ha van,akkor ezt milyen gyakran szokták elmondani az istenfélo zsidók?
2.A kereszténység a szegénység követését írja elo a Jézusban hívo embereknek.Hogyan viszonyul a zsidó vallás az anyagi javakhoz és értékekhez,pénzhez és gazdagsághoz?Mi az Ószövetség üzenete ezzel kapcsolatosan?
Válaszát elore is köszönöm!

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Az Ábrahámnak szóló ígéreteket gyakran idézzük imáinkban (például a széder-estén), imáink olykor szó szerint is idézik ezeket a szentírási szavakat (pl. a nagyünnepi foimában: „Emlékezz meg Urunk az Ábrahámnak tett szövetségrol” és ígéretrol stb. – de a bibliai szöveg nem önálló ima.
A szegénységet a zsidóság (vagy ahogy Ön mondaná: az ószövetségi vallás) nem tartja erénynek, de – ahogyan Jób könyvébol kitetszik - nem szabad ítélkeznünk embertársainkról, anyagi, családi vagy egészségi állapotuk alapján. A héber Bibliának ezzel kapcsolatos véleményét Mózes V. könyve foglalja össze legtömörebben: „Bizony, nem csupán kenyéren él az ember, hanem az Örökkévaló igéjén éál az ember”.
Kérdés:

Tisztelt Forabbi!

2003 szeptemberi kérdésemet tettem fel újra, és köszönettel vettem válaszát!

Az ön által ajánlott Bibliaiskola címu könyve megvan, de sajnos soproni lévén a bibliaiskola látogatása számomra nem megoldás.

Kérdezném továbbá az Ex.20.5-höz kapcsolódva, hogy vajon a Magyar Biblia Tanács és az IMIT fordítás miért a megbüntetem fordítás mellett döntött.

Köszönettel és tisztelettel:

Roóz Zoltán

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Tisztelt Uram! A Tízparancsolat Ön által idézet mondatában, mint korábban említettem, a héber pqd gyök szerepel, ami „számon tart, számon kér jelentéssel bír. Ebbol a gyökbol származik a modern héber pakid hivatalnok, tisztviselo) szava is. Az úgynevezett Hertz-Biblia (Mózes öt könyve és a haftarák, Bp., 1940. 215. old.) nem véletlenül így fordítja: megemlékezem… A Bibliatanács, sot az IMIT fordítása a hagyományos (és nem éppen pontos) bibliafordításokat követi. Éppen ezért nagyon vigyáznunk kell a Biblia szavainak pontos megértésére. Tisztelettel: Raj Tamás.
Kérdés:

Tisztelt Forabbi!
Már évek óta foglalkozom a zsidó élet szokásaival, mindennapjaival, bár magam nem vagyok az. Szeretnék zsidó muvelodéstörténetet tanulni, s a kérdésem az lenne, hogy hol tehetném ezt meg. Tudtommal az Országos Rabbiképzo-Zsidó Egyetemem indul ilyen képzés de nem tudom hogy nem zsidóként felvételizhetek-e. Ha nem, tudna ajánlani hasonló szakokat vagy iskolákat egy goj lány számára?

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Tisztelt Levélíró! A Rabbiképzo Zsidó Egyetemen valóban létezik muvelodéstörténeti szak, bár nem tudom, milyen feltételekkel és körülmények között zajlik.
A magam részérol megindítottam egy Biblia Foiskola elnevezésu képzést, elsosorban tanári továbbképzo tanfolyamként. Itt zsidó muvelodéstörténetet is oktatunk. Ezt a képzést az illetékes hatóság hivatalosan is elismerte, akkreditálta. Legközelebb szeptemberben indul, de már elozoleg is lehet rá jelentkezni. Ha úgy dönt, hogy ez érdekli, szíveskedjék privát levelet írni, E-mail megadásával.
Érdeklodését mindenesetre köszönöm. Tisztelettel: Raj Tamás
Kérdés:

tisztelt forabbi 4

én évek ota adom az 1%-t de most nem látom a számot és minden évben elfelejtem felírtam egypárszor de mindig elkeverednek a jegyzeteim.

valamint a 2. kérdésem mit tegyen az az ember aki nem született zsidónak de már évek óta az élet különös fordulatai bekövetkeztében zsidónak valja magát, hol talál beszélgeto partnert(ereket), mert már két éve írtam hasonló levelet egy ilyen rabi válaszl címu levelezo programra de választ nem kaptam én a XVII. kerületben lakom.
karesz

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Tisztelt Uram! A MAZSIHISZ adószámát nem tudom fejbol, de meg fogom kérdezni, és a jövo héten megküldöm Önnek privát, az Ön E-mail címére. Ami a zsidóság iránti megtisztelo érdeklodését illeti, sajnálattal kell közölnöm, hogy a XVII. kerületben nem muködik zsinagóga, csak a XVIII-ban, Kispest-Pestszentlorincen. Ennek címe: XVIII. Honvéd u 27. Telefonszámai: 291 4669, 297-1096 Elnöke: Kalota Gábor
Üdvözlettel: R.T.
Kérdés:

Tisztelt Forabbi!

A szüleim és én is keresztények vagyunk, viszont osem között vannak zsidók, akik zsidó vallásúak is voltak. Oseim iránti tiszteletembol, és persze kiváncsiságomból adódóan olvastam már néhány dolgot a zsidó vallási szokásokról, és szeretnék résztvenni zsidó istentiszteleten vagy más vallásos szertartáson. Az lenne a kérdésem, hogy keresztényként részt vehetek-e ezeken?
Válaszát elore is köszönöm.

Tisztelettel:
Németh Dávid

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Kedves Dávid! Természetesen semmi akadálya annak, hogy egy keresztény ember részt vegyen zsidó istentiszteleten, noha például a Tóra-olvasás szertartásába nem fogják bevonni. Azt javaslom, hogy a lakhelyéhez legközelebbi zsinagógát keresse fel, ott beszéljen az illetékes rabbival vagy hitközségi vezetovel, és oszintén mondja meg, miért kíván részt venni a vallási szertartáson. Biztos vagyok benne, hogy jóindulattal fogják fogadni. a nem tudja, hol van a zsinagóga és ki ott a vezeto (rabbi, elnök), nézze meg azt egy nemrég megjelent könyvben, amelynek szerzoje Orbán Ferenc, címe: Magyar zsidó útikönyv és adattár. Nem drága és szinte minden könyvesboltban kapható. Tisztelettel: Raj Tamás.
Kérdés:

Tisztelt Rabbi!
5 éve egy szomorú fuzfát ültettem gyerekeimmel a kertes házunk elé, közterületre Tetem azzal a céllal, hogy emléket állítsak a holocaust áldozatainak emlékére, és azért, hogy a gyerekeim soha ne felejtsenek. 2002-ben a fát gyökerestül kitépték. Visszaültettük. 2004-ben a táblát ellopták. Ön szerint az általam létrehozott emlékhely ugyan olyan értéku mintha a MAZSIHISZ vagy bármelyik hivatal építette volna ki? Ennek az emlékhelynek a meggyalázása tekintheto e antiszemita megnyilvánulásnak, vagy sem?

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Tisztelt Uram! Nagyon meghatott, amit a faültetésrol írt, ám éppúgy elszomorított, ami az Ön leírása szerint ezzel az emlékfával történt. Elkeserítonek tartom, hogy a pozitív emberi megnyilvánulásokat a környezet nem mindig tudja értékelni. Ami az összehasonlítást illeti, emberileg-erkölcsileg valóban nem látok semmi különbséget, jogilag azonban más a helyzet. Hadd idézzem erre néhai édesapám (maga is jogász volt) egyik megjegyzését: „a jog és az igazság – sajnos – két különféle dolog”... Üdvözlettel: R.T.
Kérdés:

Tisztelt rabbi,

1. az unitáriusok Jézust nem tekintik istennek. Ön szerint az unitáriusok "közelebb" vannak-e a zsidó valláshoz, mint a többi keresztény felekezet? 2. Van-e közös vonás a zsidó és az unitárius között? 3. Az erdélyi zsidózó székelyeket zsidóknak tekintik-e?

Béla

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Tisztelt Uram! Az (erdélyi) unitáriusok annyiban közelítenek a zsidó valláshoz, hogy tagadják a szentháromságot. Mi, zsidók azonban ezzel a kérdéssel egyáltalán nem foglalkozunk, így alapvetoen az unitárius vallás egyértelmuen keresztény hitvallás. Más a helyzet az erdélyi (úgynevezett zsidózó) szombatosokkal. A Pécsi Simon egykori erdélyi kancellár által alapított vallás a zsidó hagyományok követésére szólít fel, ezért o lefordította magyarra a zsidó imakönyvet is. A szombatos székelyek, noha mindvégig üldözték oket, kitartottak hitük mellett, és 1867 után hivatalosan felvették a zsidó vallást. Természetesen, maguk a magyar zsidók is befogadták oket. Sot, amikor a holocaust idején a szombatosok kimenthették volna magukat a zsidó sors alól, ha visszatértek volna legalább az unitárius hitre, ragaszkodtak hagyományaikhoz, és ezért oket is deportálták Auschwitzba. Kérdését megköszönve, üdvözlöm: R.T.
Kérdés:

Tisztelt förabbi!
Nagy érdeklödésel olvastam válaszait és az eddig bennem felmerült kérdésekre részben választ is kaptam. Mégis egy valamire szeretném ha válaszolna:meddig kell még a német népnek a holocaust - aminek szörnyüségeihez nem fér kétség - terhe alatt szenvedni.Véleményem szerint csak a zsidóság oldozhatná öket büneik alól fel. Ha önök erre hajlandóak lennének, biztosan megváltozna a szemlélet Németországban a zsidósággal szemben.Válaszát elöre is köszönöm. Tisztelettel: Kruse Mariann

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Tisztelt Mariann! Azt hiszem, hogy Ön nincs kelloképpen informálva errol a kérdésrol. Eloször is: a zsidóság sohasem hirdetett és ma sem szorgalmazza a bosszút. A bunök alóli feloldást hitünk szerint nem a bunbánat, nem is valamely másik ember (vagy akár egy másik embercsoport) megbocsátása adhatja meg, hanem a bunös megtérése (a jó útra térése) alapján maga Isten megbocsátása. Isten – a Szentírás szerint – halálunk napjáig várja igaz megtérésünket. Másrészt Németországban a korábbi bunök tisztázása és a holocaust miatti önvizsgálat már régen megtörtént. (A kommunista Kelet-Európában ezt a kérdést a szonyeg alá söpörték, vagy egyértelmuen a németekre fogták.) A mostanában megjeleno európai neo-antiszemitizmusnak így semmi köze sincs a zsidóság megbocsátásához. A zsidóság már akkor megbocsátott, amikor (az 1960-as évek elején) Izrael felvette a diplomáciai kapcsolatot a Német Szövetségi Köztársasággal. (Az NDK nem tette meg ugyanezt.) Tisztelettel: R. T.
Kérdés:

Én evangélikus vagyok, hittanár szakra járok, és az elmúlt félévben az Ószövetséget, azaz a Tórát, és a zsidó szokásokat, hagyományokat tanultuk. Nagyon megfogott ez a kultúra a szokás az ünnepek, szeretnék róla többet tudni, de legfoképp héberül tanulni. LEhetséges e, hogy ém a helyi zsidó gyülekezetben tanulmányozzam ezt a közösséget, kultúrát? A másik kérdésem, hogy mit vallanak ma a zsiók Jézus Krisztus személyérol?

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Természetesen semmi akadálya annak, hogy a helyi zsidó közösséget megkeresse, ám a tanulmányozáshoz ki kell kérnie az ottani rabbi (vagy ha nincs, a hitközségi elnök) hozzájárulását. Persze, könyvekbol is megismerheti a vallást és a kultúrát. Ezek jegyzékét folyóiratunkban (a Honlapon) megtalálja. Jézusról a zsidóságnak nem igen van véleménye, mivel o már a rabbinikus korban élt (nem véletlen, hogy tanítványai mesternek, vagyis rabbinak szólítják). Így o nem lehetett próféta (a próféták kora mintegy öt évszázaddal korábban lezárult), és mi nem tarjuk messiásnak sem. Jézus élete végéig zsidó maradt, s voltaképpen nem is o a kereszténység alapítója, hanem Pál apostol, aki személyesen nem ismerte Jézust. Üdvözlettel: R.T.
Kérdés:

Tisztelt Forabbi!
Bár magam nem vagyok zsidó mindig érdekelt ez e kultúra. Az Ószövetség olvasása közben többször megakadt a szemem a hónapok elnevezésén, és érdekelne, hogy melyik hónapot hogyan nevezik önök, és hogy más e a naptárrendszerük, mint a miénk. Válaszát elore is köszönöm.
Tisztelettel: Ildiko

Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
isztelt Ildikó! Köszönöm érdeklodését, de azt hiszem, a zsidó naptárrendszernek és a hónapneveknek a megmagyarázása túl sok helyet venne igénybe. Ezért javaslom, olvassa el azt Hahn István: Zsidó ünnepek és népszokások c. könyvében vagy J. Allerhand: A zsidóság története - Ókor c. könyv végén, vagy akár az általam írt Nem icdegen közöttünk c. könyv idevágó fejezetében. A bibliai hónapnevekrol cikket találhat a Bibliaiskola c. kötetemben. Tisztelettel: R.T.

 

Oldal: 3 Előző Következő Első Utolsó Összesen: 218
Kérdése van? - kattintson ide