Országos Zsidó Szervezetek
National Jewish organizations

A hivatalokban, irodákban általában 8-14-ig van ügyintézés, az ettől eltérő időt jelezzük.
Office hours are usually between 8 am-2 pm; different office hours are duly noted.

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) (Alliance of the Jewish Communities of Hungary) (1)

Cím (address): VII. Síp utca 12. (1075 Budapest).
Tel.: (36-1) 342-1335.
Fax: (36-1) 342-1790.
e-mail: csillag13@yahoo.com

Elnök (President): Heisler András
Ügyvezeto igazgató (Executive director): Zoltai Gusztáv

Fontosabb hivatalok, osztályok (Major offices and departments):

Elnökség (Secretariat)
Tel.: (36-1) 322-6478, 343-9313
Fax: (36-1) 342-1790

Ügyvezető igazgató (Executive director)
Tel.: (36-1) 322-6475

Gazdasági főtanácsadó (Economic consultant)
Tel.: (36-1) 322-0813

Külkapcsolatok (Foreign affairs)
Tel.: (36-1) 322-6406

Segélyezés és jogi osztály (Welfare and legal department)
Tel.: (36-1) 269-6695

Vidéki temetők ügyintézés (Administration of cemeteries outside Budapest)
Tel.: (36-1) 322-1084

A vallásos magyar zsidóság két önálló hitközségi szervezetbe tömörül: egyik a neológ, amely az Egyesült Államok-beli konzervatív irányzatnak felel meg, a másik az ortodox.
A MAZSIHISZ választott testületeinek mindkét hitközség tagja, de vezetésük, rabbiságuk és adminisztrációjuk különálló.
A magyarországi rendszerváltás óta megújult testület képviseli a vallásos zsidóság érdekeit a magyar állam, a társadalom, a többi egyház és a külföld felé.

Religious Hungarian Jewry has two independent congregational organizations: on is the Neolog, corresponding to the Conservative movement in the US, the other the Orthodox.
Both are members of the elected bodies of the MAZSIHISZ, but their leadership, rabbinate and administration are separate.
The interests of religious Jewry are represented by this organization towards the Hungarian state, Hungarian public life, the other religious denominations and foreign organizations.

Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (Autonomous Orthodox Community of Hungary) (2)

Cím (address): VII. Dob utca 35. (1074 Budapest)
Tel.: (36-1) 351-0525, 351-0534
Fax: (36-1) 322-7200

Rabbi: Hoffmann Áron
Elnök (President): Fixler Herman
Főtitkár (Chief Secretary): Herczog László

Az 1870-ben megalakult Budapesti Orthodox Hitközségnek a háború előtt mintegy 50.000 tagja volt. 1953–ban állami nyomásra csatlakozott az egységes (neológ irányítású) hitközséghez, de belső autonómiáját megőrizte. A vallási előírásokhoz szigorúan ragaszkodó közösség 1995–től hivatalosan újból független felekezetként van nyilvántartva.

The community regained its independence in 1995.

Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH)

1075 Budapest Síp utca 12.
Tel.: (36-1) 342-1335
Fax: (36-1) 342-1790

Elnök: Streit Sándor
Ügyvezető igazgató: Zoltai Gusztáv

Rabbiság vezetője : Deutsch Róbert főrabbi
Tel.: (36-1) 342-1180

Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány (Jewish Social Welfare Foundation of Hungary)

Cím (address): VII. Síp utca 12. (1075 Budapest)
Tel.: (36-1) 269-6692
Fax: (36-1) 352-7094

A szervezet a Joint segítségével 1990-ben jött létre, célja az idős, a Holocaustot túlélt áldozatok segítése.

The foundation was created in 1990, with help of the Joint, its main purpose being to aid elderly survivors of the Holocaust.

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK)

1066 Budapest Lovag utca 5.
Tel.: (36-1) 3743-074

Magyar Honvédség Tábori Rabbinátusa

1126 Budapest Hűvösvölgyi utca 21-23.
Tel.: (36-1) 200-2335
Vezető: Fröhlich Róbert főrabbi, dandártábornok

Országos Zsidó Levéltár (National Jewish Archives)

Cím (address): VII. Dohány utca 2. (1075 Budapest)
Vezető (Director) Haraszti György

Magyar Honvédség Tábori Rabbinátusa (Chaplain of the Hungarian Army)

Cím (address): XII. Hűvösvölgyi utca 21-23. (1126 Budapest)
Tel.: (36-1) 200-2335 
Vezető tábori rabbi (Head chaplain): Fröhlich Róbert, Brigadier General
Irodavezető (Office director): Radányi László, Lieutenant-Colonel

Magyar Cionista Szövetség (Hungarian Zionist Alliance)

Cím (address): VI. Révai utca 16. (1065 Budapest)
Tel.: (36-1) 311-5412
E-mail: farkase@mtapi.hu
Elnök (President): Dr. Engländer Tibor

Az 1948-ban betiltott cionista szervezet 1989-től újból legálisan működik. Népszerűsíti és képviseli a cionista elveket. Több tagszervezete van.

Banned in 1948, Zionist organizations were again legalized again in 1989. The Alliance represents and promotes Zionist ideals. The Alliance has several member organizations.

Nők Nemzetközi Cionista Szövetsége (Women’s International Zionist Organization )

Cím (address): VI. Révai utca 16. (1065 Budapest)
Tel.: (36-1) 311-5214, 331-5332
Elnök (President): Simon Ivánné

Jótékonysági, kulturális és társadalmi tevékenységet végez.
The WIZO is engaged in charitable, cultural and social activities.

Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete (MUSZOE) (National Association of Former Labour Battalion Conscripts)

Cím (address): VII. Kazinczy utca 41. (1075 Budapest)
Tel.: (36-1) 142-0816
Elnök (President): Schwartz István Mihály

A volt munkaszolgálatosok érdekvédelmi szervezete. Klubot is működtet.

The interest body of the former labour battallion conscritpts. The organization also runs a club.

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) (Federation to Maintain Jewish Culture in Hungary)

Cím (address): Iroda (main office): VI. Révay utca 16. (1065 Budapest)
Tel.: (36-1) 311-6666, 311-9214
Fax: (36-1) 311-6666
Klub (club): VII. Garay utca 48. (107 Budapest)
Tel.: (36-1) 342-6168

Az egyesület 1988-ban, az első alternatív zsidó szervezetként alakult. Célja: asszimiláció helyett integrálódás, a zsidó kulturális értékrend megőrzése és terjesztése.

Founded in 1988, as the first grassroots Jewish organization, its main objective is to promote integration instead of assimilation, as well as the preservation and popularization of the Jewish cultural heritage.

Szim Salom Egyesület

1027. Budapest, Csalogány utca 5.
Tel/Fax: (36-1) 201-7648
Tel.: (36-1) 214-3940
Vezető: Kelemen Katalin