Társaságok, körök, egyesületek
Societies, groups, associations

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE)

Iroda: 1065 Budapest Révay utca 16.
Tel. Fax: (36-1) 311-6666
Elnök: Dr. Feldmajer Péter

Az egyesület 1988-ban, első alternatív zsidó szervezetként alakult. Célja: asszimiláció helyett integrálódás, a zsidó kulturális értékrend megőrzése és terjesztése.

Magyar Cionista Szövetség

1065 Budapest Révay utca 16.
Tel.: (36-1) 311-5412
Elnök: Dr. Engländer Tibor

Az 1948-ban betiltott cionista szervezet 1989-től újból legálisan működik. Több tagszervezete van.

Nők Nemzetközi Cionista Szövetsége (WIZO)

1145 Budapest Kolumbusz utca 39.
Tel.: (06-30) 999-8098
Elnök: Simon Erzsébet

Szim Salom Egyesület (Progressive Judaism)

Cím (address): 1027. Budapest, Csalogány u. 5.
Tel/Fax: (36-1) 201-7648
Tel: (36-1) 214 39 40
email: salom@elender.hu
Rabbi: Kelemen Katalin (tel: 326 5113) Elnök (President):: Dr. Nőgrádi Péter Titkár (Secretary): Piszker Éva

Az Egyesület a magyarországi progresszív judaizmus képviseloje, a World Union for Progressive Judaism tagja.
Az Egyesület célja egyrészt a zsidó hagyományok tanulása és ápolása, másrészt, hogy nyilvános imádkozás számára zsinagógát teremtsen, továbbá, hogy elosegítse a kortárs júdaizmus tanulmányozásában való részvételt, továbbá, hogy elosegítse a gyermekek és felnottek zsidó történelemre, kultúrára, teológiára, liturgiára történo oktatását, valamint tagjai számára lehetové tegye az egyéni élet fordulópontjainak a zsidó ritus szerint történo átélését.

Magyarországi Zsidó Diákok Szövetsége (Hungarian UJS)

1075 Bp., 5. Pf. 353.Elnök: Jung Tamás

Klub: 1085 Budapest, Mária u. 54. III. T: 411-0572 F: 411-0573