Alapítványok
Foundations

Magyarországi Zsidó Szociális Segély Alapítvány

1075 Budapest Síp utca 12.
Vezető (Director): Dr. Talyigás Katalin Tel.: (36-1) 269-6695
Fax: (36-1) 352-7094

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK)

1054 Budapest Tüköry u 3.  http: www.mazsok.hu

Tel.: (36-1) 269-1068, 269-1181 Fax: (36-1) 269-1518 E-mail: info@mazsok.hu

Ben Jehuda Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány (Ben Yehuda Jewish Education Foundation)

Cím (address): XIV. Ungvár utca 12.
Tel.: (36-1) 251-0577
Kuratórium elnöke (President of the board): Dr. Réti Sigrid

B’nai B’rith Alapítvány (B’nai B’rith Foundation)

Cím (address): VI. Révay utca 16. (1065 Budapest)

Kulturális tevékenységet támogat.
Supports cultural activities.

Egyenlőség Alapítvány (Egyenlőség Foundation)

Cím (address): 1440 Budapest 70. POB. 216.

A MAZSIKE alapítása, a zsidó kultúra támogatását szolgálja.
Established by the Federation to Maintain Jewish Culture in Hungary for the support of Jewish culture.

Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ Alapítvány (Hillel Jewish Educational and Youth Center Foundation)

Cím (address): Frankel Leó utcai Zsinagóga (1025 Budapest, Frankel Leó utca 49.)
Tel.: (36-30) 65-00-332
E-mail: info@hillel.hu

A Hillel Oktatási Központ elsődleges célja az asszimilálódott magyarországi zsidóság felkutatása majd visszavezetése gyökereikhez a zsidó vallás és tradíciók oktatásának segítségével, valamint aktív közösségi élet létrehozása a Budai Frankel Leó utcai Zsinagógában. 
The main purpose of the Hillel Jewish Educational and Youth Center foundation is to establish an institution that actively promotes the fight against assimilation. Our main goal is to carry out an outreach program to non-affiliated Jews, to give them Jewish education and to create a vibrant community life with the cooperation of the Frankel Leo Street Synagogue of Buda
.

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

1094 Budapest Páva utca 39
Tel.: (36-1) 216 6557
Fax: (36-1) 215 3888
E-mail: iroda@bphm.org
Igazgató: Dr. Darányi András

Magyar Auschwitz Alapítvány - Dokumentációs Központ (Hungarian Auschwitz Foundation - Documentation Centre)

Cím (address):VII. Damjanich utca 9. (1071 Budapest)
Elnök (President): Dr. Vámos Tibor akadémikus
Örökös tiszteletbeli elnök (President emeritus): Dr. Straub F. Brunó
Ügyvezető titkár (Executive director): Verő Gábor

Or Hadash (Új Fény) Alapítvány Stul Ferenc emlékére (Or Hadash /New Light/ Foundation, In Memory of Ferenc Stul)

Cím (address): VII. Dob utca 35. (1075 Budapest)
Elnök (President): Herczog László

Reichmann Alapítvány - Endowment for Democracy in Eastern Europe (Reichmann Foundation - Endowment for Democracy in Eastern Europe)

Cím (address): VII. Wesselényi utca 44. (1077 Budapest)
Társelnökök (Co-presidents): Albert Reichmann, David Moshkovits

Az alapítvány hozta létre az Amerikai Alapítványi Iskolát, és fedezi a működtetés költségeit.
The Foundation established the American Foundation School and it finances most of its operating costs.

Ronald S. Lauder Magyarország Alapítvány (Ronald S. Lauder Hungary Foundation)

Cím (address): V. Váci utca 19-21. (1052 Budapest)
Tel.: (36-1) 266-9168, 266-9169
Fax: (36-1): 251-4237
Elnök (President): Dr. Bán György

Az alapítvány hozta létre és a Jointtal közösen működteti a szarvasi ifjúsági tábort. Tevékenyen részt vesz és hozzájárul a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola működtetéséhez és felépítette az iskola új épületét (1121 Budapest, XII. Budakeszi út 48.).
The Szarvas youth camp, which is run together with the Joint, was created by the foundation. The foundation also contributes to the operating costs of the Lauder Yavne Jewish Community School and has undertaken the building of new premises for the school (1121 Budapest, XII. Budakeszi út 48.).

Scheiber Sándor Alapítvány (Scheiber Sándor Foundation)

Cím (address): II. Tüske utca 4/b. (1026 Budapest)
Vezetők (leaders): Dr. Hollós Sándor, Siklós János, Dr. Olti Ferenc

Célja a zsidó kulturális hagyományok őrzése, a fiatalok zsidó identitástudatának segítése.
Its main objective is the preservation of the Jewish cultural heritage and the promotion of a Jewish identity among members of the younger generation.

Dohány utcai zsinagógáért Alapítvány (Dohány Street Synagogue Foundation)

1075 Budapest, Síp u. 12. Elnök (President): Heisler László

Szegedi Zsinagógáért Alapítvány (Szeged Synagogue Foundation)

Cím (address): 6721 Szeged, Gutenberg utca 20.
Elnök (President): Dr. Ledniczky András
Tel.: (36-62) 311-402

Cödókó Szociális és Kulturális Alapítvány (Tsedaka Social and Cultural Foundation)

1075 Budapest, Síp u. 12. Elnök (President): Zoltai Gusztáv Ügyintéző (Director): Dr. Ungár Richárd

Talmud-Tóra Alapítvány (Talmud Torah Foundation)

Számlaszám (account number): 11705008-20413002 OTP-fiók V. Deák F. utca 7/9. (1052 Budapest)
Cím (address): VIII. Nagyfuvaros utca 4. (1084 Budapest)
Elnök (President): Raj Tamás, chief rabbi Titkár (
Secretary): Radnóti Zoltán rabbi Tel.: (36-1) 354-1560 Fax: 354-1561

Célja a fiatalok zsidó nevelésének, külföldi tanulásának elősegítése.
Its purpose is the promotion of Jewish education and to secure scholarships for study abroad.

Világi Zsidó Iskola Alapítvány (Secular Jewish School Foundation)

Cím: XII. Budakeszi út 48. (1121 Budapest)
Tel.: (36-1) 266-9168, 275-2240
Elnök (President): Ronald S. Lauder

Esztertáska Női Alapítvány

A zsidó nők problémáival foglalkozik, filmklubot is működtet.

Vezető (Director) Dr. Pécsi Katalin

http:// www.nextwave.hu/esztertaska

Biblia Főiskola Alapítvány

Vezető (Director): Raj Tamás chief rabbi T: (36-1) 354-1560 Fax: 354-1561