Iskolák, oktatás, nevelés
Schools, education

Országos Rabbiképző Intézet - Zsidó Egyetem (National Rabbinical Seminary and Jewish University) (6)

1084 Budapest, Bérkocsis utca 2.
Tel.: (36-1) 318-7049, 317-2396, 318-8834 http: www.or-zse.hu

Rektor: Dr. Schöner Alfréd főrabbi

Az 1877-ben alapított intézmény a legrégebbi zsidó felsőoktatási intézmény. A Rabbiképző Intézet egyik tagozataként működő Pedagógiumban zsidó vallástanárok és szociális munkások képzése folyik.

Founded in 1877, the Seminary is the oldest Jewish higher education institution. Jewish educational teachers and social workers are trained in the Pedagogium.

Könyvtár (Library): 1084 Budapest, Bérkocsis utca 2.
Tel.: (36-1) 267-5415
Igazgató (Director): Dr. Borsányi Schmidt Ferenc

Scheiber Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola (Alexander Scheiber Community School)

1145 Budapest Laky Adolf utca 38-40.
Tel.: (36-1) 221-4219, 221-4219, 221-4220, 221-4227
Tel. fax: (36-1) 221-4215
E-mail: scheiber@scheiber.sulinet.hu
Igazgató: Réz Gáborné
Rabbi: Verő Tamás

Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola Gimnázium, Szakiskola és Óvoda (Lauder Yavne Jewish Community School and Kindergarten)

Cím (address): XII. Budakeszi út 48. (1121 Budapest)
Tel.: (36-1) 275-2240, 275-2241, 275-2242
Fax: (36-1) 275-2610
Főigazgató (Director): Dr. Szeszler Anna
Judaisztikai vezetô (Director for Judaism): Raj Tamás, chief rabbi

Óvoda (Kindergarten): XII. Budakeszi út 46. (1121 Budapest)

Az 1990-ben alakult liberális szellemű zsidó iskola jelenleg három épületben működik, de már épül az új, korszerű iskolaépület (XII. Budakeszi út 48.). Az iskola kétszer hatosztályos felépítésű, a világi ismereteken túl a zsidó történelem, irodalom, vallás és a héber nyelv megismertetését tűzte ki célul.

Founded in 1990, this liberal Jewish school is currently dispersed in three various building; the construction of a new, modern building is underway (XII. Budakeszi út 48.). The school has a 6+6 class structure, and aside from secular subjects, Jewish history, literature, religion and the Hebrew language are also taught.

Amerikai Alapítványi Gimnázium, Általános Iskola, Szakiskola és Óvoda (American Foundation School)

Cím (address): VII. Wesselényi utca 44. (1077 Budapest)
Tel.: (36-1) 322-2843, 342-7143, 322-2427
E-mail: aai@aai-bp.sulinet.hu
Igazgató: Dr. Róna Arturné

Vallási igazgató: Baruch Kaisler

A Magyarországi Autonóm Orthodox Hitközség fenntartásában működő, hagyományőrző, vallásos nevelési elvű iskola

BZSH Benjamin Óvoda (Benyamin Kindergarten) (10)

Cím (address): XIV. Ungvár utca 12. (1141 Budapest)
Tel.: (36-1) 251-0577  

 Orthodox Óvoda (Orthodox Kindergarten)

Cím (address): VII. Dob utca 35. (1074 Budapest)
Tel.: (36-1) 122-1172
Vezető (Director): Fischer Miklósné

Árvaház és Diákotthon (Orphanage and Student Home)

Cím (address): VI. Révay utca 16. (1065 Budapest)
Tel.: (36-1) 311-9214
Vezető (Director): Kárpáti Imre

Chabad Lubavits Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesüket, Iskola és Óvoda (Chabad Lubavitch)

Cím (address): VII. Wesselényi utca 4. Tel.: (36-1) 268-0183
1124 Budapest, Tamási Áron utca 41. Tel.: (36-1) 395-4470

Vezető (Director): Baruch Oberländer

Célja a fiatalok és a felnőttek zsidó hagyományokra való nevelése.
Concerned with the promotion of Jewish tradition.

Forrás Oktatási Központ (Forrás Educational Resource Centre)
Cím (address): VI. Révay utca 16. (1065 Budapest)

Audiovizuális oktatási központ, ahol az érdeklődő pedagógusok, fiatalok a judaisztikai tanulmányokban segítséget kaphatnak.
Audio-visual educational resource centre, where teachers and students of Judaic studies can receive help.

Hillel Zsidó Oktatási és Ifjúsági Központ (Hillel Jewish Educational and Youth Center)

Cím (address): Frankel Leó utcai Zsinagóga (1025 Budapest, Frankel Leó utca 49.)
Info: (36-30) 65-00-332
E-mail: info@hillel.hu
Igazgató (director): Verő Bán Linda

A Hillel Oktatási Központ elsődleges célja az asszimilálódott magyarországi zsidóság felkutatása majd visszavezetése gyökereikhez a zsidó vallás és tradíciók oktatásának segítségével, valamint aktív közösségi élet létrehozása a Budai Frankel Leó utcai Zsinagógában. 

The main purpose of the Hillel Jewish Educational and Youth Center foundation is to establish an institution that actively promotes the fight against assimilation. Our main goal is to carry out an outreach program to non-affiliated Jews, to give them Jewish education and to create a vibrant community life with the cooperation of the Frankel Leo Street Synagogue of Buda.

Beth Peretz Zsidó Oktatási Központ Alapítvány (Beth Peretz Jewish Education Centre Foundation)

Táborokat szervez a zsidó hagyományok felélesztésére.
Organizes camps for the revival of the Jewish tradition.

Cím (address): 1241 Budapest, POB. 233.
Elnök (President): Dr. Kerekes Béláné

Lauder Zsidó Ifjúsági Tábor (Lauder Jewish Youth Camp)

Cím (address): 5540 Szarvas, Erzsébet liget
Tel.: (36-66) 311-099

A nyári időszakban működő táborban Magyarorsszágról és a környező országokból érkező gyermekeknek, fiataloknak nyújtanak nevelési, üdülési programot, részint izraeli tanárok segítségével

The summer camp offers recreation combined with educational programmes for children and teenagers from Hungary and neighbouring countries, in part with the help of teachers from Israel.

Bálint Zsidó Közösségi Ház napközis tábora (Daycare Centre of the Bálint Jewish Community Centre)

Cím (address): VI. Révay utca 16. (1065 Budapest)

A nyári szünidőben, heti turnusokban programot biztosítanak 6-14 éves koru gyerekeknek.
Programmes for 6 to 14 year old during the summer holidays.