Zsidó látnivalók, műemlékek Budapesten
Jewish monuments and sights in Budapest

I. Budapesti sétánkat a Károly körút és a Wesselényi utca sarkán, a Dohány utcai nagyzsinagóga mellől indítjuk és a volt gettó területét járjuk be.

We begin our Budapest walking tour from the Great Synagogue at the corner of Dohány street and Wesselény street; our first tour leads through the former ghetto.

Magyar Zsidó Múzeum (Zsidó Vallási és Történeti Gyűjtemény) Igazgató: B. Turán Róbert
(Hungarian Jewish Museum - Jewish Religious and Historical Collections)

VII. Dohány utca 2. Director: B. Turán Róbert
in summer: K-P (Mon. to Fri.): 10-13, H, K, Sz (Mon., Wed., Fri.): 13-17

A lépcsőházban találjuk Herzl Tivadar emléktábláját. A múzeumban magyar és idegennyelvű vezetést kérhetünk.
The Theodor Herzl memorial plaque can be seen inside. Hungarian and foreign language guides are provided on request.

Hősök temetője (Heroes’ cemetery)

A német megszállás alatt felállított gettóban elhúnyt áldozatokat temették ide.
Those who died under the German occupation in the ghetto were buried here.

Az Emanuel Alapítvány Holocaust emlékműve (Holocaust Memorial of the Emanuek Foundation)

A Varga Imre szobrászművész által készített fém szomorúfűz minden levelére egy-egy mártír nevét vésték.
The leaves of the weeping willow, made by the sculptor Imre Varga, bear the names of the victims of the Holocaust.

Gettó emlékmű (Ghetto memorial)

A temető végében az egykori gettó falát jelképező faldarab emlékeztet a múltra.
The remains of a wall, representing the ghetto wall, at the far end of the cemetery evokes the past.

Emléktáblák (Memorial plaques)

A temető, a székház és a Zsidó Múzeum falán több emléktáblát találunk, többek között Herzl Tivadar szülőházának helyén állott táblát, a gettó felszabadításának emléktábláját, valamint Szenes Hanna izraeli nemzeti hős emléktábláját. (A magyar születésű Szenes Hanna az angol hadsereg tisztjeként ejtőernyővel ereszkedett le, hogy szervezze a zsidó ellenállást. Elfogták és kivégezték.)

Several memorial plaques can be seen in the cemetery, as well as on the walls of the community building and the Jewish Museum: these include a plaque marking the site of the house where Theodor Herzl was born, a plaque commemorating the liberation of the ghetto, and a memorial plaque for Hanna Szenes, the Israeli national heroine. (Hanna Szenes, an officer of the British Army, was parachuted with the mission of organizing Jewish resistance. She was caught and executed.)

Koszorús Ferenc emléktáblája (Memorial plaque to Ferenc Koszorús)
VII. Dohány utca 1.

A magasrangú katonatiszt részt vett az ún. "csendőrpuccs" megakadályozásában.
The high-ranking officer participated in the quelling of the so-called ‘gendarmes’ coup’.

Carl Lutz emlékmű (Karl Lutz memorial)
A Dob utca és a Rumbach utca sarkán (At the corner of Dob utca and Rumbach utca)

Karl Lutz svájci konzul a német megszállás és a nyilas uralom idején sokezer üldözöttet mentett meg, svájci menlevelek, védett házak segítségével.
Karl Lutz, the Swiss consul during the German occupation and the Arrow-Cross rule, saved many thousands of people by providing them with Swiss safe-conduct passes and by placing them in ‘protected houses’.

Carl Lutz emlékszoba (Carl Lutz Memorial Museum)

Budapest V. Vadász u. 29.

Magyar Zsidóság Háza (BZSH és MAZSIHISZ székház) (The House of Hungarian Jewry - The BZSH and MAZSIHISZ Offices)
VII. Síp utca 12.

A székházban található intézmények, látnivalók ( the institutions and monuments in the building):

Talmud-Tóra oktatási központ (Talmud Torah education centre)
Itt rendezik meg évente az országos Hevesi Simon tanulmányi versenyeket, a hagyományos Talmud-Tóra oktatásban részt vevők számára.
The annaul Hevesi Simon Competition is held here for the students who attend traditional Talmud Torah classes.
Goldmark-terem (Goldmark Hall)
VII. Wesselényi utca 7.

Goldziher Ignác és Kohn Sámuel emléktáblája (Memorial plaques honouring Ignac Goldziher and Sámuel Kohn)
VII. Holló utca 4.

Ebben a házban lakott Goldziher Ignác (1850-1921) világhírű orientalista tudós és Kohn Sámuel (1841-1920), a Pesti Izraelita Hitközség főrabbija, történelemtudós.

Ignác Goldziher (1850-1921), the distinguished Orientalist, and Sámuel Kohn (1841-1920), the renowned historian and the chief rabbi of the Pest Israelite Community, had both lived in this house.

Kivégzett zsidó ellenállók emléktáblája (Memorial plaque honouring Jewish resistance fighters who had been executed)
VII. Kazinczy utca 32.

Rituális fürdő (mikve) (Ritual bath - mikva)
VII. Kazinczy utca 16.
Tel.: (36-1) 423-7320

Vezető (Director): Grisztel András

Budapest egyetlen rituális fürdője, amely a vallási előírásoknak megfelelően "élővízzel" (természetes eredetű és nem hálózati vízzel) működik.

The only ritual bath in Budapest which, in accordance with Jewish law and tradition, uses ‘living water’ (i.e. water of natural origin and not tap water).

Az egykori Status quo irányzat nagyzsinagógája (Great synagogue of the former Status Quo movement)
VII. Rumbach Sebestyén utca 11-13.

1872, romantikus mór stílus (Romantic, Moorish)
A neves bécsi építész, Otto Wagner egyetlen hiteles magyarországi alkotása.
The only building planned in Hungary by the renowned Viennese architect, Otto Wagner.

Orthodox hitközség székháza (Offices of the Orthodox Community)
VII. Dob utca 35.

A székházban található intézmények, látnivalók (Sights and monuments in the building):

Óvoda, Talmud-Tóra (Kindergarten and Talmud Torah)
Az egykori orthodox zsidó iskola emléktáblája az udvaron (Plaque commemorating the former Orthodox Jewish school, in the courtyard)
Kovácsoltvas chüpe-állvány az udvaron (Wrought iron chuppah stand in the courtyard)

Gettó emléktábla (Ghetto memorial plaque)
VII. Wesselényi utca 44.

Az Amerikai Alapítványi Iskola falán.
On the wall of the American Foundation School.

II. A volt gettó területét elhagyva ismerkedjünk meg Pest további zsidó jellegű látnivalóival.

Leaving the area of the former ghetto, our second tour leads to the other Jewish monuments and sights of Pest.

Vázsonyi János emléktáblája (Memorial plaque in honour of János Vázsonyi)
VII. Liszt Ferenc tér 2.

Liberális zsidó politikus, a polgári ellenállás egyik vezetője, 1944-ben halt mártírhalált.
A liberal Jewish politican and one of the leaders of the civilian resistance movement, he died as a martyr in 1944.

Emléktábla (Memorial plaque)
VII. Wesselényi utca 52.

1944. december 29-én 87 zsidó ellenállót öltek meg a németek e házban.
The Germans killed 87 Jewish resistance fighters in this house on December 29, 1944.

Egykori Leányárvaház (Former Girls’ Orphanage)
VII. Damjanics utca 26.

Ez volt az 1867-ben alapított intézmény első épülete.
The first building of the Orphanage, founded in 1867.

Egykori Zsidó tanoncotthon (Former Jewish Apprentice Home)
VII. Damjanich utca 48.

A MIKÉFE (Magyar Izraelita Kézmű és Földművelési Egyesület) tanulóotthonában már 1927-ben létrehoztak pályaalkalmatosságot vizsgáló laboratóriumot.
A laboratory for aptitude tests was created in 1927 in the apprentice home of MIKÉFE (Hungarian Israelite Crafts and Agricultural Association).

Egykori Fiúárvaház (Former Boys’ Orphanage)
VI. Városligeti fasor 25.

Emléktábla (Memorial plaque)
VI. Munkácsy Mihály utca 5-7.

A háború alatt itt zsidó árvaház volt.
The building housed a Jewish orphanage during the war.

Egykori Izraelita Siketnémák Intézete (Former Israelite Institute for the Deaf and Dumb)
VII. Bethlen Gábor tér 2.

Ma gyógypedagógiai főiskola (Currently a college for training teachers of handicapped children)

Volt imaház (Former prayer house)
VII. Garay utca 48.

Egykori orthodox imaház. E házban működnek a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület klubja.
Formerly an Orthodox prayer house, the building now houses the clubs run by the Federation to Maintain Jewish Culture in Hungary.

Szenes Hanna Park, Szenes Hanna-emlékmű (Szenes Hanna Park and memorial)
VII. Jósika utca és Rózsa utca sarok (at the corner of Jósika and Rózsa streets)

"Üvegház" (‘Glass House’)
V. Vadász utca 29.

A háború alatt 3000 üldözött nyert itt menedéket a svájci követség és a cionista ellenállás védelmében.
3000 people found refuge here, under the protection of the Swiss embassy and the Zionist resistance movement.

Emléktábla (Memorial plaque)
V. Stollár Béla utca 2.

Stollár Bélát, egy ellenálló munkaszolgálatos csoport tagját itt ölték meg.
Béla Stollár, the member of a resistance group of labour battallion conscritps, was murdered here.

Magyar Tudományos Akadémia (Hungarian Academy of Sciences)
V. Roosevelt tér 9.

Az Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteményében nagyértékű hebraicák találhatók. Itt őrzik a világhírű Kaufmann-gyűjteményt.
The Oriental Collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences includes valuable Judaica too. The famed Kaufmann collection is also housed here.

Friedrich Born emléktáblája (Memorial plaque in honour of Friedrich Born)
V. Arany János utca 31.

A Nemzetközi Vöröskereszt képviselője a II. világháború alatt sok ember életének a megmentője volt. Emléktábla a Vöröskereszt székházának épületében.
A representative of the International Red Cross, he saved countless lives during World War II. The memorial plaque is in the building of the Red Cross.

Magyar Nemzeti Múzeum (Hungarian National Museum)
VIII. Múzeum körút 14-16.

Eredeti római kori zsidó sírkövek láthatók (másolatuk a Zsidó Múzeumban).
Original Jewish tombstones from the Roman period (copies in the Jewish Museum).

Emléktábla (Memorial plaque)
VIII. Üllői út 26.

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem udvarán emléktábla. Az egykori Frigyes-klinikán 300 embert bújtattak a nyilas uralom alatt.
Memorial plaque in the courtyard of the Semmelweis Medical University. 300 people were hidden at the former Frigyes Clinic during the Arrow-Cross reign of terror.

Emléktábla (Memorial plaque)
IX. Közraktár utca (a Matróz csárda mellett) a Dunaparton (beside the Matróz pub, on the enbankment)

Keresztény apácákat és általuk védelmezett zsidó gyerekeket lőttek itt a Dunába.
Christian nuns and their Jewish protégés were shot into the Danube at this spot.

Radnóti Miklós emléktáblája (Memorial plaque in honour of Miklós Radnóti)
XIII. Kádár utca 8.

Ebben a házban lakott a mártírhalált halt nagy magyar költő.
The great Hungarian poet, murdered in the Holocaust, lived in this house.

Raoul Wallenberg emléktábla (Memorial plaque in honour of Raoul Wallenberg)
XIII. Raoul Wallenberg és Pozsonyi utca sarok (at the corner of Raoul Wallenberg utca and Pozsonyi út)

A svéd követség titkára szinte emberfeletti bátorséggal mentette a háború alatt üldözött zsidókat. Többezer életet mentett meg, a felszabadulás után szovjet fogságba vitték, ott nyoma tűnt.
The Secretary of the Swedish embassy displayed superhuman courage in his efforst to save the Jews persecuted during the war. He saved several thousand lives; after the liberation he was taken prisoner by the Soviet Army, and disappeared.

Lakóház (Apartment house)
XIII. Visegrádi uca 36.

1944. december 29-én 81 zsidó ellenállót fogtak el az SS-ek a házban.
The SS murdered 81 Jewish resistance fighters in this house on December 29, 1944.

Emléktábla (Memorial plaque)
XIII. Szt. István park 35.

Ebben a házban öltek meg egy ellenálló zsidó egyetemistát.
A Jewish university student, a resistance fighter, was murdered in this house.

Mártír emlékmű (Memorial)
XIII. Jászai Mari tér

Giorgo Perlasca emléktáblája (Memorial plaque in honour of Giorgo Perlasca)
XIII. Szt. István park

Az emberbarát olasz állapolgár a nyilas uralom alatt spanyol ügyvivőnek adta ki magát, így zsidó üldözöttek százait mentette meg.
The Italian citizen posed as a Spanish attache and thus saved hundreds of Jewish lives.

Holocaust emléktábla (Holocaust memorial plaque)
XIII. Vág utca 30.

Vizafogó emléktábla és Mauthausen emlékmű (Vizafogó memorial plaque and Mauthausen memorial)
XIII. Újpesti rakpart

A dunai rakpart falában elhelyezett tábla a nyilas rémuralom idején a Dunába lőtt sokszáz ember emlékét idézi. Előtte állították fel Makrisz Agamennon szobrászművész mauthauseni mártíremlékművének másolatát.
The memorial plaque evokes the memory of the many hundreds of Jews who were shot into the Danube during the Arrow Cross reign of terror. A copy of Makrisz Agamennon’s memorial commemorating the victims who perished at Mauthausen has also been set up here.

Egykori Zsidó Kórház és emléktáblák (Former Jewish Hospital and memorial plaques)
XIII. Szabolcs utca 33.

A mai SOTE Orvostovábbképző Intézet aulájának falában mártír orvosok emléktáblája, az udvaron orvos emlékművek.
A memorial plaque honouring the Jewish doctors who perished in the Holocaust can be seen in the aula, a memorial for the Jewish doctors in the courtyard; the building currently functions as part of the Semmelweis Medical University.

Egykori zsinagóga (Former synagogue)
XIII. Dózsa György út 55.

Az egykori zsinagóga ma sportegyesületi edzőterem. A mellette lévő kis épületben működik a zsinagóga.
The former synagogue has been transformed into a sports hall. The small building beside it now functions as a synagogue.

Egykori Zisdó Gimnázium (Former Jewish high school)
XIV. Cházár András utca 10.

Ma a Radnóti Miklós gimnázium. Emléktábla a bejárat mögött.
The building currently houses the Radnóti Miklós High School. Memorial plaque in the hall.

Egykori pászkasütöde (Former matzoh bakery)
XIII. Tüzér utca 26.

Ma is itt készítik, rituális felügyelet alatt, a húsvéti pászkát.
Matzoh for the Passover is still baked here, under strict ritual supervision.

Habonim Dror cionista ifjúsági szervezet háza (Headquarters of the Habonim Dror Zionist youth movement)
XIV. Jávorka Ádám utca 15.

A háború alatt elpusztult zuglói zsinagóga kultúrterme évtizedekig imaházként szolgált, most a cionista ifjúsági szervezet székhelye.
The meeting hall of the synagogue that was destroyed during the war functioned as a prayer house after the war; it currently houses the headquarters of the Zionist youth movement.

Egykori Chevra Kadisa szeretetkórház (Former nursing home of the Chevra Kadisha)
XIV. Amerikai út 57.

Ma az Országos Idegsebészeti Intézet kórháza (mellette található a MAZSIHISZ Szeretetkórháza)
Currently the hospital of the National Neurosurgery Institute; next to it is the nursing home of the Allaince of the Jewish Communities of Hungary.

Egykori Leányárvaház (Former Girls’ Orphanage)
XIV. Hungária körút 149.

Ma a Budapesti Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészete.
Currently houses a department of the Budapest Police.

Aggok Háza (Old Age home)
XIV. Hungária körút 167.

Ma a Fővárosi Weil Emil Kórház krónikusbeteg részlege.
Currently houses a ward of the Weil Emil Hospital.

Mártír emlékfal (Martyrs’ Memorial Wall)
IV. Berzeviczy utca 8.

Nagyméretű dombormű emlékfal az Újpesti Zsinagóga kerítésének külső oldalán.
Large relief on the wall of the Újpest synagogue.

Emlékmű (Memorial)
XIX. Templom tér

A II. világháborús emlékművön megemlékezés a helyi zsidó mártírokról.
The Jewish victims are also commemorated on the World War II memorial.

Síremlék (Grave memorial)
X. Kozma utca 8-10.

A 701/301 zsidó munkaszolgálatos század kivégzett tagjainak síremléke az új köztemető 31. parcella 3-as sírjánál.
A memorial to the executed conscripts of the 701/301 Jewish labour battallion can be seen on lot 31, by grave 3.

Egykori peremvárosi zsinagógák (Synagogues in outlying districts)

Kőbányai zsinagóga
X. Cserkesz utca 7-9.

Ma keresztény alkohol- és drogbeteg gyógyító központ.
Currently a rehabilitation centre for alcoholics and drug patients run by a Christian organization.

Rákospalotai zsinagóga (Rákospalota synagogue)
XV. Fóti út 77.

Ma könyvraktár.
Currently a warehouse for books.

Pestlőrinci zsinagóga (Pestlőrinc synagogue)
XVIII. Batthányi utca 80.

Ma raktár. Currently a warehouse.

Rákoshegyi zsinagóga (Rákoshegy synagogue)
XX. Paray utca 6.

Elhagyott, romos. Abandoned building in bad state of preservation.

Régi peremvárosi temetők, mártíremlékművek (Cemeteries and memorials in outlying districts of Budapest)

XV. Szentmihályi út (Rákospalota)
XV. Bártfa utca 27. (Kisszentmihály)
XVI. Rozsos utca (Rákosszentmihály)
XV. Pesti határ út (Mátyásföld)
XVI. Szabadföldi út (Cinkota)
XVIII. Napkelet köz (Rákoshegy)
XVIII. Bárfai utca (Rákosliget)
XVIII. Göcsej út (Rákoscsaba)
XVIII. Sallai utca 113 (Pestlőrinc)
XIX. Temető utca 6 (Kispest)
XX. Temető utca (Pesterzsébet)
XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc utca (Csepel)

III. Harmadik útvonalunkon a budai oldal zsidó jellegű látnivalóival ismerkedhetünk meg

Our third tour leads to the Jewish sights and monuments of Buda.

Középkori zsinagóga a Budai Várban (medieval synagogue in Buda Castle)
I. Táncsics Mihály utca 26.

A középkori budai zsinagógát régészeti kutatások során (1964-ben) tárták fel. Most egy része állami múzeum, a többit visszatemették. Zsidó emléktárat, kőtárat mutatnak be.
The medieval synagogue of Buda was uncovered in the course of archaeological investigations in 1964. One part currently houses a museum, with an exhibit of Jewish relics and gravestones, the other part was reburied.

nyári időszakban (in summer): K-P (Tues. to Fri.): 10-14, Sz-V (Sat.-Sun.): 10-18

Angelo Rotta pápai nuncius emléktáblája (Memeorial plaque in honour of Angelo Rotta, the Papal legate)
I. Úri utca 6.

A pápai állam képviselője többszáz üldözött megmentését segítette elő.
The representative of the Holy See saved many hundred Jewish lives.

Sztehlo Gábor lelkész emléktáblája (Memorial plaque in honour of pastor Gábor Sztehlo)
I. Bécsi kapu téri evangélikus templom (Evangelical church at Bécsi kapu tér)

A lelkész a II. világháborúban zsidó gyerekeket mentett.
The pastor saved countless Jewish children during World War II.

Emléktábla (Memorial plaque)
I. Gyorskocsi utca 25.

Az egykori Gestapo-fogház falán tábla emlékezik meg az áldozatokról
A plaque on the former Gestapo prison commemorating the victims.

Budapest Történeti Múzeum (Budapest Historical Museum)
I. Szent György tér 2.

Két XIII. századi vörösmárvány sírkő.
Two 13th century red marble tombstones.

Reviczky Imre emléktáblája (Memorial plaque in honour of Imre Reviczky)
II. Mandula utca 25.

Reviczky ezredes a II. világháború alatt munkaszolgálatosok ezreinek életét mentette meg.
Colonel Reviczky saved the lives of thousands of labour battalion conscripts during World War II.

Emléktábla (Memorial plaque)
II. Széna tér

Emléktábla az egykori Margit körúti fogház helyén.
Memorial plaque where the prison on Margit körút once stood.

Raoul Wallenberg emlékmű (Raoult Wallenberg memorial)
II. Szilágyi Erzsébet fasor

Egykori Budai Chevra Kadisa Kórház (Former hospital of the Buda Chevra Kadisha)
XII. Maros utca 16.

1945. január 14-én a nyilasok legyilkolták a kórház betegeit, orvosait és ápolóit. Ma szakorvosi rendelőintézet.
On January 14, 1945, the Arrow Cross murdered the patients, the doctors and the nurses of the hospital. The building currently houses a clinic.

A Budapesti Orthodox Hitközség egykori Bíró Dániel kórháza és szanatóriuma (Former Orthodox sanatorium)
XII. Városmajor utca 64-66.

1945 januárjában a nyilasok felgyújtották, a bent levôket kegyetlenül legyilkolták. Ma kórház. A saroktelek üresen maradt.
Currently a hospital.

Antifasiszta emlékmű (Anti-Fascist Memorial Plaque)
XII. Gesztenyés kert (a Kongresszusi Központ mellett)(beside the Budapest Convention Centre)

Lágymányosi zsinagóga (Lágymányos synagogue)
XI. Bocskai út 37.

Ma a TIT Studió székháza.
Currently houses the TIT studio.

Óbudai zsinagóga (Óbuda synagogue)
III. Lajos utca 163.

1821, klasszicista (Classicist)
A XVIII. században tekintélyes, népes, kiváltságos hitközség volt Óbudán. Itt nyílt meg 1784-ben az első világi zsidó iskola Magyarországon. A kiemelkedő műemléki értékű zsinagóga ma TV studió.
Óbuda (Old Buda) had a distinguished and prominent Jewish community in the 18th century. The first secular school in Hungary was founded by this community in 1784. The synagogue currently houses a television studio.

Emlékkő az egykori óbudai téglagyár helyén (Memorial stone on the site of the former Óbuda brick factory)
III. Bécsi út 134.

A nyilas uralom alatt innen indították útnak a halálmeneteket Németország felé.
Under the Arrow-Cross reign of terror, the death marches to Germany started from this site.

Aquincumi Múzeum (Aquincum Museum)
III. Szentendrei út 139.

Nagytétényi zsinagóga (Nagytétény synagogue)
XXII. Nagytétényi út 283.

Ma könyvtár. Currently houses a library.

Régi budai peremvárosi temetők (Cemeteries in outlying districts of Buda)

XXII. Koltói Anna utca (Nagytétény)
XI. Temető utca 8. (Budafok) (a katolikus temetőben) (in the Catholic cemetery)