Hirdessen a Magyar Zsidó Honlapon!


Kabbala tanfolyam indul
2007-09-09 19:05:19

A kabbala, ez az ősi, a Bibliára és a zsidó misztikumra épülő tudomány újabban ismét, világszerte divatossá lett. Hívei közt neves tudósokat és művészeket találunk. A kabbala ugyanis modern, rohanó és meglehetősen elidegenedett, elbizonytalanodott világunkban rendkívül fontos lehet. Tanításai jobb önismeretre és önbizalomra nevelnek. A kabbala egyik alapelve a világ és benne önmagunk megjavítása, módszerei és gyakorlatai segítenek eligazodni életünk megannyi problémái között.
A legközelebbi, új kabbala-tanfolyam az őszi zsidó nagyünnepek miatt csak némi késéssel, 2007. októberben indul. Eőadói között ott találjuk dr. Popper Péter pszichológust és Raj Tamás főrabbit. A féléves (októbertől február elejéig tartó) tanfolyam 15 kétórás előadásból áll. Az előadásokra hetenként egyszer, hétköznap, a délutáni-esti órákban kerül sor. A helyszín és a pontos időpont a jelentkezők létszámától és a velük történt előzetes megbeszéléstől függ. A szükséges könyveket és segédanyagokat a szervező Makkabi Kiadó folyamatosan a hallgatók rendelkezésére bocsátja.
A kabbala tanfolyamra szeptember 28-ig lehet jelentkezni, de javasoljuk, hogy — a nagy érdeklődésre és a korlátozott létszámra tekintettel — mielőbb iratkozzanak be. A 30 órányi előadás-sorozaton való részvétel költsége összesen 20.000.- forint. Jelentkezni lehet a Kiadó szerkesztőségében (V. Szt. István krt. 11.) személyesen vagy telefonon (354-1560, illetve a 06-20-951-3281 vagy a 06-70-263-7816 mobil számon).

A kabbala tanfolyam tematikája
1. Mi a kabbala? A kabbala világa: hogyan kerülhetünk kapcsolatba vele, és miért fontos ez számunkra? A kabbala művei és irányzatai.
2. Elméleti kabbala. A kabbala története és alapfogalmai. A szefirák (szférák) tana. Az életfa, a menóra és Jákob létrája. A négy világ.
3. A betű és a szám misztikája. A héber betűk.
4. A 22 betű felosztása és szellemisége. Istennevek és angyalnevek. A betűk, a szavak és a nevek titka a kabbalában.
5. „Ismerd meg magadat!” Az önismeret szerepe a kabbalában. Az erőtábla.
6. Az ember, mint „Isten képmása”. A „világ megjavítása”, a kabbala tanítása szerint.
7. A siker titka a kabbalában. A boldogság képlete a kabbalában.
8. Hogyan legyünk sikeresek? Hogyan boldoguljunk az életben?
9. A gyógyító kabbala és módszerei. Öngyógyítás.
10. Férfi és nő a kabbalában. Szerelem és párválasztás.
11. Lélek és energia a kabbalában. Isteni és arkangyali erők.
12. A kabbala bibliamagyarázata.
13. Gyakorlati kabbala. A meditáció a kabbalában. Meditációs gyakorlatok.
14. Gyakorlati kabbala. Színek és bolygók. A hét napjai és a holdhónapok. Kabbala és asztrológia.
15. A kabbala szimbólumai. Élő és élettelen a kabbalában. Ásványok, növények és állatok. Kámea, talizmán és amulett. Alkalmazási módszereik.
A tanfolyam előadói
Dr. Popper Péter pszichológus,
Raj Tamás főrabbi,
Rajnai Éva asztrológus,
Tarnóc János művelődéstörténész.

Figyelmeztetés:
Jelentkezési határidő az őszi zsidó nagyünnepek miatt kitolódott: 2007. szeptember 28.Vissza